Program studiów Drukuj
piątek, 26 sierpnia 2016 11:06

Plan studiów, - 250 godz. zajęć

SEMESTR I

Lp. Przedmiot Wykłady + egz.
– godz.
Ćwiczenia
/warsztaty
– godz.
Suma
godz.
1 Mikroorganizmy w środowisku 19 3 22
2 Laboratorium mikrobiologiczne – organizacja
i zasady bezpiecznej pracy
12,5 3 15,5
3 Klasyczne i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów 14 24 38
4 Higiena farmaceutyczna oraz systemy zarządzania jakością 13,5 - 13,5
5 Mikrobiologiczne metody badań produktów leczniczych 8,5 12 20,5
6 Monitoring higieny oraz systemy zarządzania
jakością w przemyśle kosmetycznym
8,5 8 16,5
7 Mikrobiologiczne metody badania kosmetyków i wody 5,5 16 21,5

SEMESTR II

Lp. Przedmiot Wykłady + egz.
– godz.
Ćwiczenia
/warsztaty
– godz.
Suma
godz.
8 Bezpieczeństwo i jakość mikrobiologiczna żywności 15,5 3 18,5
9 Mikrobiologiczne i molekularne metody badań produktów spożywczych 14 16 30
10 Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym (GMP/GHP) 9 16 25
11 Audyt systemu zarządzania i kompetencji technicznych 21 8 29
Poprawiony: piątek, 26 sierpnia 2016 11:09