Opłaty za studia Drukuj
piątek, 28 czerwca 2019 08:57

Koszt uczestnictwa:

6 600 zł. Opłaty można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach (3 300 zł + 3 300 zł)

Terminy opłat:

Całość/I rata: opłata do 31 października 2019

II rata: opłata do 15 lutego 2020

Czesne będzie wnoszone na indywidualny numer konta nadany Słuchaczowi w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). Dostęp do systemu USOSweb zostanie przekazany Słuchaczowi przez Sekretariat Studiów Podyplomowych po zakończeniu procesu rekrutacji.

w tytule:
PSMHŚ (I/II rata) 2020, imię i nazwisko Słuchacza

UWAGA: na zakończenie Studiów jest pobierana opłata administracyjna z tytułu wydania świadectwa, wynosząca 30 zł.

Informacja dotycząca faktur VAT

I. Faktury VAT wystawiane na studenta

Faktury VAT będą wystawiane na studenta (nabywcę usługi) wyłącznie po złożeniu przez studenta stosownego wniosku.

Wniosek musi zostać złożony nie później niż w terminie 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca) w którym nastąpiła całość lub część zapłaty. Prośbę o wystawienie faktury student zgłasza do sekretariatu Studiów Podyplomowych. Faktura na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej wystawiana jest wyłącznie po dokonaniu zapłaty.

II. Faktury VAT na firmę/instytucję/ osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą

W celu dofinansowania kosztów nauki, firma/instytucja/ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musi zawrzeć z Uniwersytetem Warszawskim przed rozpoczęciem studiów umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe na UW współfinansowane lub finansowane przez osobę trzecią (umowa trójstronna).

Tylko w takim przypadku zostanie wystawiana Faktura VAT do zapłaty na firmę/instytucję/ osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą.

Płatności przez firmę/instytucję/ osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą nie powinny być dokonane bez zawartej umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe na UW współfinansowane lub finansowane przez osobę trzecią, w przeciwnym wypadku Faktura VAT zostanie wystawiona na studenta/doktoranta/słuchacza na jego wniosek, jako na nabywcę usługi, a firma zostanie wskazana, jako płatnik.

Faktury na firmę/instytucję/osobę fizyczną są wystawiane do 30 dni od daty dokonania płatności.

Informacje dla osób, którym czesne pokrywa Urząd Pracy

Osoby, którym czesne pokrywa Urząd Pracy mają prawo co miesiąc otrzymać w sekretariacie zaświadczenie potwierdzające status studenta.

Poprawiony: piątek, 28 czerwca 2019 08:58